10/11/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30 - ngày 15 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

 Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16h00, ngày 12/11/2021 trực tiếp tại Công ty, qua đường bưu điện, E-mail hoặc Fax tại địa chỉ:

Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành

Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 7172296      Fax: 0243 7172335

Người liên hệ: Ms. Quyên - 0877243439

Chi tiết xem 

Thông báo mời họp và giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tại đây

Tài liệu họp:

1. Dự thảo điều lệ Tại đây

2. Dự thảo quy chế quản trị nội bộ tại đây

3. Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT tại đây

4. Dự thảo quy chế hoạt động của BKS tại đây

5. Tờ trình đơn vị kiểm toán tại đây.

6. Quy chế tổ chức đại hội tại đây

7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ tại đây

8. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ tại đây

Tin Liên quan