10/04/2024

Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành

- Địa chỉ: Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0976576042           

- Website: http://vktcorp.com/            

2. Nội dung thông tin công bố:

      Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành công bố thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:  

-    Thời gian họp: 23/05/2024.

-    Địa điểm họp: Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

-    Tài liệu đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại website: http://vktcorp.com

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày          10/04/2024 tại đường dẫn: http://vktcorp.com/     

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CB TT ĐHCĐ 2024.pdf

Tin Liên quan