Vạn Khởi Thành

Công ty cổ phần

Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành (VKT) tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng (PVSH) được thành lập ngày 02 tháng 08 năm 2007, với sự tham gia của các cổ đông sáng lập gồm: Tổng công ty Cổ phần tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC), Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng (SongHongcorp), Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (Incomex), với số vốn Điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, đến năm 2010 tăng vốn lên thành 179 tỷ đồng.

 

Lĩnh vực kinh doanh chính sau:

 

Đầu tư và kinh doanh bất động sản
Đầu tư và kinh doanh điện mặt trời
Thi công xây lấp: Công trình dân dụng và công nghiệp
Dự án Khu dân cư PVSH Garden tại Nhơn Trạch
Đối tác của chúng tôi