03/08/2018

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

I. MỤC TIÊU

Trong vòng 10 năm tới trở thành một trong mười Nhà đầu tư Bất động sản hàng đầu cả nước về quy mô cũng như chất lượng.

II. TẦM NHÌN

Tạo dựng những giá trị nhằm cải thiện cuộc sống của cộng đồng xã hội tại Việt Nam đặc biệt tại các đô thị bằng những sản phẩm và dịch vụ bất động sản của mình.

III. SỨ MỆNH

“VKT bằng tất cả khả năng, lòng nhiệt huyết, sự cố gắng và trách nhiệm cao nhất của mình cam kết mang đến cho cộng đồng những sản phẩm và các dịch vụ bất động sản tốt nhất.”

IV. TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

a. Với khách hàng và đối tác: Đối với từng khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để giúp các bạn hoàn thiện ước mơ.

b. Với cán bộ công nhân viên: Hiểu rõ được giá trị của con người trong sự thành công của mỗi doanh nghiệp VKT luôn luôn cố gắng hoàn thiện các yếu tố con người:

- Kiến thức
- Nhanh nhẹn
- Nghiêm túc
- Đơn giản
- Chính xác.

VKT xây dựng cho mình một môi trường làm việc chuyên nghiệp, trân thành, cởi mở nhằm phát triển tối đa khả năng của mỗi cá nhân.

c. Với xã hội: VKT cam kết đóng góp không ngừng cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội.