14/08/2021

Đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Vạn Khởi Thành thay đổi lần 6

Thay đổi nội dung: Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty là Ông Đào Hồng Dương, có hiệu lực từ ngày 9/8/2021. Thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp với Công ty.

Tin Liên quan